Một ngày thì có bao nhiêu lần kim phút và kim giờ gặp nhau ?

Một ngày thì có bao nhiêu lần kim phút và kim giờ gặp nhau ?


 Chắc hẳn nhiều bạn sử dụng đồng hồ những đa số không biết rằng một ngày thì có bao nhiêu lân kim giờ và kim phút gặp nhau. Vậy hôm nay Shop đồng hồ nam định xin lý giải điều này để các bạn hiểu rõ hơn .

đồng hồ nam giá rẻ 


  Câu trả lời của chúng tôi là có 22 lần !

   Vậy tại sao lại là 22 lần?
   Đầu tiên ta tính đồng hồ chạy từ lúc 0h, vậy sau 60 phút thì kim PHÚT ở vị trí 0h lần 2, lúc này kim GIỜ đang ở 1h (trong khoảng 60 phút này 2 kim chưa gặp nhau lần nào).

đồng hồ nam

    Sau 60 phút và vị trí của hai kim
   Vậy để kim PHÚT gặp được kim GIỜ thì nó ít nhất phải chạy tới vị trí 1h, nhưng trong quá trình chạy từ 0h --> 1h thì kim GIỜ cũng đã nhích đi được 1/12 của chu trình vòng quay (vậy 2 kim không trùng nhau tại vị trí 1h tức là sau 65 phút). Nhưng nếu coi 1 cách gần đúng thì ta coi sau 65 phút 2 kim gặp nhau.
Trong 1 ngày có 24 x 60= 1440 phút --> số lần 2 kim trùng nhau là: 1440 : 65 = 22,15 vì số lần gặp nhau là số nguyên nên 2 kim gặp nhau 22 lần.


 Vị trí 12h - lúc 2 kim gặp nhau quen thuộc
Khi đó thời gian gặp nhau giữa các lần là: 1440 : 22 = 65,4545 phút.

Vì thế đáp án một ngày có 22 lần kim giờ và kim phút gặp nhau.

 

Xem thêm : Đồng hồ nam giá rẻ

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: